MÚSICS DE TRADICIÓ ORAL:
Pere Sala i Solé,
"Peret Blanc", de Beget

“...Tocaven d’oïda i de solfa només n’havien sentit a parlar, però mai l’havien estudiat. Sols o en parelles, amb el seu instrument a coll i anant a peu per pobles, ermites o masies, animadors d’aplecs, festes majors i petites, rosers, casaments i, fins i tot, matances del porc. Eren els músics de tradició oral.

En el seu repertori hi trobem temes apresos per tradició oral del més vells i també d’altres de més moderns que memoritzaven de les orquestres de ball o del gramòfon, tocadiscos, ràdio o televisió més propers: sardanes curtes, sardanes llargues, tangos, pasdobles, masurques, boleros, pericons, xotis, valsos…

Amb el despoblament dels territoris de muntanya, l’arribada de nous mitjans de comunicació i la difusió musical de masses, es van anar reduïnt les ocasions de poder tocar arreu fins a desaparèixer pràcticament del tot...”