A les pàgines de MATERIALS  allotgem informació general, partitures, àudios, vídeos... relativa al tema triat  per treballar durant cada curs.

Els MATERIALS anuals ens serveixen de recursos pedagògics sobre els quals gira una part del repertori que es treballa durant el curs. Cada professor escull   la música  que s'adapta  millor al nivell tècnic de cadascun dels seus alumnes.

També, els assaigs col·lectius, així com l'orquestració del tema de la FESTA FOLK —festa final de l'Escola Folk del Pirineu— es basen en les músiques  triades per il·lustrar la proposta del tema del curs..

Considerant que MATERIALS  pot ser d'interès general compartim amb  tothom i arreu  tota  la  informació allotjada a les nostres pàgines.